Bảng kê thu mua phế liệu

Bảng kê thu mua phế liệu

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Bảng Kê Thu Mua Phế Liệu

Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/6/2015 có hiệu lực thi hành kễ từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi; quy định :

“ Điều 6. Các khoản chi phí dược trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm :
  • Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra.

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra.

Nội dung liên quan: thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu giá cao

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra.

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt.

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra.

– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh(không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực.

Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Có thể bạn quan tâm: thu mua phế liệu nhôm, thu mua phế liệu inox

Theo quy định trên đây, đễ được coi là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp  phải có :

– Chứng từ bán hàng của người bán.

– Bảng kê thu mua hàng hóa , dịch vụ mua vào không có hóa đơn Mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chánh.

– Phiếu Chi Mẫu số 02 – TT ban hành kèm theo Thông tư số số 200/2014/ TT-BTC của Bộ Tài Chánh.

Mạng xã hội liên quan:

Twitter

Facebook

Tumblr

Đối tác thu mua phế liệu của chúng tôi như: Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài, Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt, Thu mua phế liệu Hải Đăng, thu mua phế liệu Hưng Thịnh, Mạnh tiến Phát, Tôn Thép Sáng Chinh, Thép Trí Việt, Kho thép trí Việt, thép Hùng Phát, khoan cắt bê tông, dịch vụ taxi nội bài